עיצוב

Design is not a thing you do.

It's a way of life.

© 2018 by ​Svetlana Lysenko.